×

Crisismanagement

De onderwijswereld is kwetsbaar, zo tonen incidenten en crises in Nederland en het buitenland in de afgelopen jaren. Wapens, geweld, dreigingen, etnische en politieke spanningen, radicalisering, agressie in de klas; instellingen krijgen heel wat op hun bordje en zijn niet altijd goed voorbereid. Dat is ook bijna onmogelijk. We hebben geen draaiboek voor elk scenario.

Soms kunnen ook reguliere problemen zulke vormen krijgen dat het kenmerken van een crisis krijgt. Teruglopende leerlingaantallen leiden tot minder financiele slagkracht. Als daar ook nog eens  onvoldoende onderwijskwaliteit wordt geconstateerd en het vertrouwen in de oplossing niet aanwezig is dan is een crisis geboren.

In beide voorbeelden kan een sterke crisismanager zorgen voor rust, koers en het leggen van een nieuw fundament waarop verder gebouwd kan worden.