×

Continuïteitsvragen

De afdelingsleider wordt ziek, de directeur krijgt een nieuwe baan, de bestuurder wordt zwanger. Om de continuïteit te borgen kan een interim zorgen voor de voortgang van cruciale processen en het behouden van de gewenste kwaliteit. Dat zijn vaak korte opdrachten voor de duur van de vervanging.

Veel besturen gebruiken deze periode om een aantal zaken te herstructureren of te veranderen. Dan krijgt de opdracht een gecombineerd karakter waarbij deze soms ook langer kan duren.