×

Capaciteitsvragen

Een school kreeg te maken met een zeer zwakke beoordeling van de inspectie. De nieuwe directeur was jong en talentvol, maar deze beoordeling vroeg zoveel van hem dat het bestuur besloot om de directeur te laten ondersteunen door een ervaren interim met kennis van verbetertrajecten in het onderwijs.

Een fusie gecombineerd met nieuwbouw vraagt zoveel van het College van Bestuur dat de Raad van Toerzicht besluit voor beperkte duur een  directeur onderwijs toe te voegen aan het College van Bestuur om de kwaliteit te borgen.

Er zijn veel incidenten en plotselinge situaties die een enorme druk op directie of bestuur kunnen leggen. Als dit lang duurt of als de competenties onvoldoende aanwezig zijn bij de zittende directie dan kan een schaduwmanager helpen de school op koers te houden.